لوگو ترموس
سرد،  گرم،  تازه استفاده و نگهداری - تکنولوژی ترموس - مکان های فروش - تاریخچه - تماس با ما
RC   RC
NavDivider
 فلاسک 
  شامل فلاسک استیل، لیوان عایق، فلاسک غذا ...
   
کیف نگهدارنده
  ابعاد متنوع و شامل کوله ، کیف غذا مدرسه ...
   
کیسه خواب
   از  حد اکثر دمای - 1 تا - 15
   
سایر محصولات
  شامل یخدان، قمقمه آب و یخ خشک
   
RC RC
 
لینک به تمام محصولات ترموس در چاره
چاره
 
مکان های فروش در سطح ایران
مکان های فروش در سطح ایران

فلاسک استیل و لیوان عایق

THERMOS
Flasks and Tumblers

       
فلاسک 1 لیتر نقره ای فلاسک 0.7 لیتر نقره ای فلاسک 0.5 لیتر نقره ای فلاسک 0.35 لیتر نقره ای
فلاسک استیل 1.0 لیتر
مدل روزانه - رنگ نقره ای
فلاسک استیل 0.7 لیتر
مدل روزانه - رنگ نقره ای
فلاسک استیل 0.5 لیتر
مدل روزانه - رنگ نقره ای
فلاسک استیل 0.35 لیتر
مدل روزانه - رنگ نقره ای
فلاسک 1 لیتر قرمز فلاسک 0.7 لیتر قرمز فلاسک 0.5 لیتر قرمز فلاسک 0.35 لیتر قرمز
فلاسک استیل 1.0 لیتر
مدل روزانه - رنگ قرمز
فلاسک استیل 0.7 لیتر
مدل روزانه - رنگ قرمز
فلاسک استیل 0.5 لیتر
مدل روزانه - رنگ قرمز
فلاسک استیل 0.35 لیتر
مدل روزانه - رنگ قرمز
فلاسک 1 لیتر آبی فلاسک 0.7 لیتر آبی فلاسک 0.5 لیتر آبی فلاسک 0.35 لیتر آبی
فلاسک استیل 1.0 لیتر
مدل روزانه - رنگ آبی
فلاسک استیل 0.7 لیتر
مدل روزانه - رنگ آبی
فلاسک استیل 0.5 لیتر
مدل روزانه - رنگ آبی
فلاسک استیل 0.35 لیتر
مدل روزانه - رنگ آبی
فلاسک استیل 1.8 لیتر نقره ای فلاسک استیل 1.2 لیتر نقره ای فلاسک استیل 1.8 لیتر قرمز فلاسک استیل 1.2 لیتر قرمز
فلاسک استیل 1.8 لیتر
مدل چند منظوره - نقره ای
فلاسک استیل 1.2 لیتر
مدل چند منظوره - نقره ای
فلاسک استیل 1.8 لیتر
مدل چند منظوره - قرمز
فلاسک استیل 1.2 لیتر
مدل چند منظوره - قرمز
فلاسک اسپایر 1 لیتر نقره ای فلاسک اسپایر 0.7 لیتر نقره ای فلاسک اسپایر 0.5 لیتر نقره ای  فلاسک غذا همراه با قاشق
فلاسک استیل 1.0 لیتر
مدل  اسپایر - رنگ نقره ای
فلاسک استیل 0.7 لیتر
مدل  اسپایر - رنگ نقره ای
فلاسک استیل 0.5 لیتر
مدل  اسپایر - رنگ نقره ای
فلاسک غذا 1.6 لیتر
همراه با قاشق و کیف
فلاسک پمپی 3.05 لیتر نقرهای فلاسک کلاغی 2.0 لیتر نقرهای فلاسک شیشه ای 1.8 لیتر اکلیپس  فلاسک شیشه ای 1 لیتر اکلیپس 
فلاسک استیل 3.0 لیتر
مدل  پمپی - رنگ نقره ای
فلاسک استیل 2.0 لیتر
مدل  ونیز - رنگ نقره ای
فلاسک شیشه ای 1.8 لیتر
مدل اکلیپس - رنگ آبی
 
فلاسک شیشه ای 1 لیتر
مدل اکلیپس - رنگ آبی
 
    موجود نمی باشد  
فلاسک و گرم کن بطری شیر نوزاد 0.5 لیتر  
فلاسک شیر نوزاد و
گرم کن بطری شیر
ماگ عایق 0.450 لیتر آبی ماگ عایق 0.450 لیتر قرمز  
       

© 2012 Thermos Iran