لوگو ترموس
سرد،  گرم،  تازه استفاده و نگهداری - تکنولوژی ترموس - مکان های فروش - تاریخچه - تماس با ما
RC   RC
NavDivider
 فلاسک 
  شامل فلاسک استیل، لیوان عایق، فلاسک غذا ...
   
کیف نگهدارنده
  ابعاد متنوع و شامل کوله ، کیف غذا مدرسه ...
   
کیسه خواب
   از  حد اکثر دمای - 1 تا - 15
   
سایر محصولات
  شامل یخدان، قمقمه آب و یخ خشک
   
RC RC
 
لینک به تمام محصولات ترموس در چاره
چاره
 
مکان های فروش در سطح ایران
مکان های فروش در سطح ایران

سری کول بگ های ترموس

THERMOS Coolbags

       
کول بگ 8 لیتر مدل کول زون  کوله پشتی کول بگ 18 لیتر مدل کول زون کول بگ 11 لیتر مدل جیو ترک آبی کول بگ 11 لیتر مدل جیو ترک نارنجی
مدل کول زون - 8 لیتر
دارای 1 لایه عایق
کوله پشتی کول زون - 18 لیتر
دارای 1 لایه عایق
مدل جیو ترک - 11 لیتر
دارای 2 لایه عایق
مدل جیو ترک - 11 لیتر
دارای 2 لایه عایق
کول بگ 7 لیتر مدل بتر  کول بگ دو محفظه ای متغیر با ظرف غذا 6 لیتر مدل بتر   کول بگ 35 لیتر مدلدو محفظه ای
مدل بتر - 7 لیتر
دارای 2 لایه عایق
دو محفظه ای با ظرف غذا
دارای 2 لایه عایق
مدل دو محفظه ای - 35 لیتر
دارای 1 لایه عایق
کول بگ 24 لیتر مدل بتر  کول بگ 44 لیتر مدل بتر  کوله پشتی کول بگ دو محفظه ای 22 لیتر مدل کی 2  
مدل کی 2 - 24 لیتر
دارای 2 لایه عایق
مدل کی 2 - 44 لیتر
دارای 2 لایه عایق
کوله پشتی مدل کی 2 - 22 لیتر
دارای 2 لایه عایق
 
کول بگ 8 لیتر مدل دولوکس آبی  کول بگ 8 لیتر مدل دولوکس آبی  کول بگ دو محفظه ای متغیر با ظرف غذا 7 لیتر مدل دولوکس آبی  کول بگ دو محفظه ای متغیر با ظرف غذا 7 لیتر مدل دولوکس زرشی 
مدل دو لوکس - 8 لیتر
دارای 3 لایه عایق
مدل دو لوکس - 8 لیتر
دارای 3 لایه عایق
دو محفظه ای با ظرف غذا
دارای 3 لایه عایق
دو محفظه ای با ظرف غذا
دارای 3 لایه عایق
       

© 2012 Thermos Iran